Leverandør av betong produkter

Vi leverer betong-moduler og elementer til et bredt spekter av områder,
med hovedfokus på Landbruk og anlegg og infrastruktur til det profesjonelle markedet.

LANDBRUK

LANDBRUK

Landbruk

ANLEGG OG
INFRASTRUKTUR

ANLEGG OG
INFRASTRUKTUR

Anlegg og infrastruktur

DØR OG VINDU

DØR OG VINDU

Dør og vindu

Leverandør av betong produkter

Vi leverer betong-moduler og elementer til et bredt spekter av områder, med hovedfokus på Landbruk og anlegg og infrastruktur til det profesjonelle markedet.

LANDBRUK

LANDBRUK

Landbruk

ANLEGG OG
INFRASTRUKTUR

ANLEGG OG
INFRASTRUKTUR

Anlegg og infrastruktur

DØR OG VINDU

DØR OG VINDU

Dør og vindu
icon-farm

LANDBRUK

Linkbetong leverer betongspalter og rennevegger til gris og storfe produksjon. Vi har samarbeid med flere betong-entreprenører i det meste av landet.
Landbruk
icon-construction

ANLEGG OG INFRASTRUKTUR

Linkbetong leverer modulbaserte løsninger til park og friområder, A- og L-elementer til assorterte anlegg, og kabelkulverter og dokk-elementer til skipsindustri.
Anlegg og infrastruktur
icon-door

DØR OG VINDU

Linkbetong leverer vindu og dører for profesjonelt marked til landbruksbygg, bolig og næringsbygg. Produsert i Danmark , god kvalitet til gunstig pris.
Dør og vindu